Kommunala och regionala frågor

Konstitutionsutskottets bet 2010/11:KU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 mars 2011

Beslut

Upphävning av kommuners och landstings beslut (KU24)

En kommun eller ett landsting får verkställa ett beslut som har överklagats även om den rättsliga prövningen inte är ännu klar och beslutet inte har trätt i kraft. Enligt kommunallagen kan beslutet verkställas om det inte finns särskilda skäl att vänta. När ett beslut verkställs kan det innebära att kommunen binds civilrättsligt. Även om en domstol häver ett beslut kan det vara svårt att häva ett avtal som ingåtts när beslutet verkställdes. Risken att sådana situationer uppstår bör minimeras, anser riksdagen. Riksdagen gav därför regeringen i uppdrag att se över regelverket kring verkställandet av beslut. Syftet är att utforma reglerna så att de så långt som möjligt förhindrar att besluten verkställs innan de har trätt i kraft, när det gäller beslut som resulterar i civilrättsliga avtal och när det finns risk för att besluten kommer att upphävas. I uppdraget till regeringen ingår också att se över möjligheten att införa sanktioner mot kommuner och landsting som bryter mot reglerna. Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om kommunala och regionala frågor. Orsaken är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna. Tillkännagivande till regeringen om en översyn av frågan om verkställighet av beslut och om sanktioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

31 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2011-01-25
Justering: 2011-02-01
Betänkande publicerat: 2011-02-08
Trycklov: 2011-02-07
Reservationer 2
bet 2010/11:KU24

Alla beredningar i utskottet

2011-01-25, 2011-01-18

Upphävning av kommuners och landstings beslut (KU24)

En kommun eller ett landsting får verkställa ett beslut som har överklagats även om den rättsliga prövningen inte är ännu klar och beslutet inte har trätt i kraft. Enligt kommunallagen kan beslutet verkställas om det inte finns särskilda skäl att vänta. När ett beslut verkställs kan det innebära att kommunen binds civilrättsligt. Även om en domstol häver ett beslut kan det vara svårt att häva ett avtal som ingåtts när beslutet verkställdes. Risken att sådana situationer uppstår bör minimeras, anser konstitutionsutskottet. Utskottet föreslår därför att riksdagen ger regeringen i uppdrag att se över regelverket kring verkställandet av beslut. Syftet är att utforma reglerna så att de så långt som möjligt förhindrar att besluten verkställs innan de har trätt i kraft, när det gäller beslut som resulterar i civilrättsliga avtal och när det finns risk för att besluten kommer att upphävas. I utskottets förslag ingår också att regeringen ska se över möjligheten att införa sanktioner mot kommuner och landsting som bryter mot reglerna.

Konstitutionsutskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om kommunala och regionala frågor. Orsaken är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-02-16
4

Beslut

Beslut: 2011-03-02
13 förslagspunkter, 12 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 2 mars 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Valkretsindelningen och proportionaliteten i val till kommunfullmäktige

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K271, 2010/11:K279, 2010/11:K324, 2010/11:K332 och 2010/11:K391.

2. Kommunalt partistöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K221, 2010/11:K288, 2010/11:K314 och 2010/11:K426.

3. Kommunala uppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K204, 2010/11:K284 och 2010/11:K389.

4. Kommunfullmäktigeuppdrag vid studier på annan ort

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:K258.

5. Förtroendevaldas villkor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K328, 2010/11:K386 och 2010/11:K394.

6. Kommunal kompetens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K340, 2010/11:K341 yrkande 1 och 2010/11:K379.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S010408
M101006
MP02302
FP22002
C20003
SD19001
V01603
KD18001
Totalt180143026

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Återgång av upphävda beslut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:K278.

8. Frågan om verkställighet av beslut och om sanktioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört om en översyn av frågan om verkställighet av beslut och om sanktioner.

Reservation 2 (M, FP, C, KD)

9. Den kommunala budgeten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K215 och 2010/11:K416.

10. Oberoende kommunal revision

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:K249.

11. Kommunal samverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K201, 2010/11:K225 och 2010/11:C311 yrkande 24.

12. Regionala frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K216 yrkandena 1 och 2, 2010/11:K257 och 2010/11:K309.

13. Delaktighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:N323 yrkandena 16 och 17 samt 2010/11:N421 yrkande 8.