Kommunala frågor

Finansutskottets betänkande 2013/14:FiU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 mars 2014

Beslut

Nej till motioner om kommunala frågor (FiU26)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om kommunala frågor. Skälet är att utredningar redan pågår inom de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar om vinstutdelning i offentligt finansierade välfärdsverksamheter, avknoppning av kommunal verksamhet, kommunala utjämningssystem, tillsynsavgifter, regelbyråkrati och handläggningstider.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

19 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-01-21
Justering: 2014-01-30
Betänkande publicerat: 2014-02-04
Trycklov: 2014-02-04
Reservationer 7
Betänkande 2013/14:FiU26

Nej till motioner om kommunala frågor (FiU26)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om kommunala frågor. Skälet är att utredningar redan pågår inom de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar om vinstutdelning i offentligt finansierade välfärdsverksamheter, avknoppning av kommunal verksamhet, kommunala utjämningssystem, tillsynsavgifter, regelbyråkrati och handläggningstider.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-02-27
4

Beslut

Beslut: 2014-03-05
5 förslagspunkter, 3 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 5 mars 2014

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Vinstutdelning i offentligt finansierade välfärdsverksamheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Fi212 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 1-7,
2013/14:Fi244 av Eva-Lena Jansson och Håkan Bergman (båda S),
2013/14:Fi251 av Phia Andersson m.fl. (S),
2013/14:Fi271 av Lars Johansson m.fl. (S) yrkande 1,
2013/14:Fi283 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) yrkandena 2, 3, 5, 7 och 9,
2013/14:Fi286 av Lena Sommestad m.fl. (S) och
2013/14:N328 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 4.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (MP)
Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S094018
M98009
MP00241
FP20004
C19004
SD18002
V00172
KD16003
Totalt171944143

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Avknoppning av kommunal verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Fi229 av Ann-Britt Åsebol (M),
2013/14:So657 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 13,
2013/14:Ub447 av Fredrik Schulte (M) yrkande 3 och
2013/14:Ub474 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 6.

Reservation 4 (S)
Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S193018
M98009
MP22021
FP20004
C19004
SD00182
V00172
KD16003
Totalt176933743

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Kommunala utjämningssystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Fi297 av Isabella Jernbeck (M),
2013/14:Fi303 av Peter Johnsson och Christina Oskarsson (båda S),
2013/14:Fi313 av Kerstin Lundgren (C) och
2013/14:N426 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkande 1.

Reservation 6 (S)

4. Tillsynsavgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Fi217 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson (båda S),
2013/14:Fi219 av Jan Ericson (M) och
2013/14:Fi265 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S).

5. Regelbyråkrati och handläggningstider

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Fi319 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) yrkande 9.

Reservation 7 (MP)