Kommunal demokrati och kompetens

Konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 maj 2006

Beslut

Ja till motion om kommunal demokrati (KU26)

Riksdagen sade ja till ett motionsförslag om så kallad återremiss i kommunfullmäktige. Det var en reservation från fem partier (m, fp, kd, c, mp) som fick stöd när riksdagen röstade i kammaren. Beslutet innebär att den som föreslår återremiss, det vill säga att ett ärende ska skickas tillbaka till en nämnd eller annat beredande organ för ny beredning, också ska kunna påverka motiveringen av varför ärendet förtjänar en ny behandling. Bakgrunden är att kommunallagens nuvarande utformning innebär att den återremiss en minoritet får igenom kan göras betydelselös genom att majoriteten driver igenom en helt annan motivering än den som minoriteten hade. Riksdagen sade samtidigt nej till andra motioner från allmänna motionstiden 2004 och 2005 om kommunal demokrati och kompetens.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 1 under punkt 2 och dels i övrigt bifall till utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

43 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2006-05-04
Justering: 2006-05-11
Betänkande publicerat: 2006-05-11
Trycklov: 2006-05-11
Reservationer 7
Betänkande 2005/06:KU26

Alla beredningar i utskottet

2006-05-04, 2006-04-27

Motioner om kommunal demokrati (KU26)

Majoriteten i konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 och 2005 om kommunal demokrati och kompetens. Men fem partier (m, fp, kd, c, mp) föreslår att riksdagen säger ja till ett motionsförslag som handlar om så kallad återremiss i kommunfullmäktige. De fem partierna har majoritet när riksdagen ska rösta i kammaren. Förslaget innebär att den som föreslår återremiss, det vill säga att ett ärende ska skickas tillbaka till en nämnd eller annat beredande organ för ny beredning, också ska kunna påverka motiveringen av varför ärendet förtjänar en ny behandling. De fem partierna menar att kommunallagens utformning innebär att den återremiss en minoritet får igenom kan göras betydelselös genom att majoriteten driver igenom en helt annan motivering än den som minoriteten hade. Enligt partierna har detta hänt vid ett flertal tillfällen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-05-18
4

Beslut

Beslut: 2006-05-18
9 förslagspunkter, 8 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 18 maj 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Översyn av lokaliseringsprincipen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K307.

2. Minoritetsåterremiss

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K365.

Reservation 1 (m, c, fp, kd, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1060038
m044011
c01408
fp035013
kd02805
v23005
mp01106
-0101
Totalt129133087

Beslut: Kammaren biföll reservation 1

3. Kommuners rätt att besluta sitt eget namn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K268 yrkande 2.

Reservation 2 (c, mp)

4. Brukarinflytande för äldre

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K439.

5. Det civila samhället

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:U203 yrkandena 3-6.

6. Relationen mellan stat och kommun i finansiellt hänseende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:K319 yrkande 2 och 2005/06:K471 yrkande 2.

7. Kommuners möjlighet till rättsprövning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K406.

8. Kommundelning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K345 yrkande 2 och 2004/05:K430 yrkande 1.

Reservation 3 (c)

9. Övriga motionsförslag behandlade i förenklad ordning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

Reservation 4 (m)
Reservation 5 (fp)
Reservation 6 (kd)
Reservation 7 (mp)