Kollektivtrafikfrågor

Trafikutskottets betänkande 2022/23:TU5

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 23 februari 2023

Nästa händelse: Beredning 7 februari 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-01-17, 2023-02-07