Kollektivtrafikfrågor

Trafikutskottets betänkande 2021/22:TU5

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 9 december 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-01-18, 2021-12-09