Kollektivtrafik

Trafikutskottets betänkande 2013/14:TU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 mars 2014

Beslut

Nej till motioner om kollektivtrafik (TU11)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om kollektivtrafik. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om kollektivtrafiklagen, ökad kollektivtrafik, pris och kvalitet i kollektivtrafiken, biljettsystem och resandestatistik. Andra motioner handlar om färdtjänst och tillgänglig kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning, nya kollektivtrafiksystem och Gotlandstrafiken.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om kollektivtrafik (TU11)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om kollektivtrafik. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om kollektivtrafiklagen, ökad kollektivtrafik, pris och kvalitet i kollektivtrafiken, biljettsystem och resandestatistik. Andra motioner handlar om färdtjänst och tillgänglig kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning, nya kollektivtrafiksystem och Gotlandstrafiken.

Utskottet framhåller att kollektivtrafiken är ett viktigt medel för att uppfylla de transportpolitiska målen. Inslag av konkurrens inom kollektivtrafiken främjar attraktivitet och effektivitet, menar utskottet. Utskottet förutsätter att arbetet fortsätter med att anpassa kollektivtrafikens tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Arbetet med ett nytt avtal om Gotlandstrafiken pågår. Utskottet förutsätter att det kommer att leda till en färjetrafik som tillgodoser både näringslivets, resenärernas och miljöns behov av goda och hållbara transporter.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.