Kollektivtrafik och trafikupphandling

Trafikutskottets betänkande 2007/08:TU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 april 2008

Beslut

Nej till motioner om kollektivtrafik och trafikupphandling (TU7)

Riksdagen sade nej till motoner från allmänna motionstiden 2007 om kollektivtrafiken och statens trafikupphandling. Skälet är bland annat regeringens arbete med det nationella handlingsprogrammet för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

26 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2008-03-13
Justering: 2008-03-25
Betänkande publicerat: 2008-03-27
Trycklov: 2008-03-27
Reservationer 12
Betänkande 2007/08:TU7

Alla beredningar i utskottet

2008-03-13, 2008-03-04

Nej till motioner om kollektivtrafik och trafikupphandling (TU7)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motoner från allmänna motionstiden 2007 om kollektivtrafiken och statens trafikupphandling. Skälet är bland annat regeringens arbete med det nationella handlingsprogrammet för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-04-17
4

Beslut

Beslut: 2008-04-17
10 förslagspunkter, 7 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 17 april 2008

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ökade satsningar på kollektivtrafiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:T399 av LiseLotte Olsson (v),
2007/08:T422 av Lars U Granberg och Karin Åström (båda s),
2007/08:T510 av Christina Axelsson m.fl. (s) yrkandena 6 och 9,
2007/08:MJ440 av Désirée Pethrus Engström (kd) yrkande 3 och
2007/08:N341 av Kent Persson m.fl. (v) yrkande 2.

Reservation 1 (s, mp)
Reservation 2 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s098032
m790018
c23006
fp20008
kd19005
v00193
mp01702
Totalt1411151974

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Samordningsfrågor inom kollektivtrafiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:T417 av Agneta Lundberg m.fl. (s) yrkande 16,
2007/08:T510 av Christina Axelsson m.fl. (s) yrkande 12 och
2007/08:T531 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 4.

Reservation 3 (s)
Reservation 4 (v, mp)

3. Kollektivtrafikens prissättning och miljöanpassning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:T328 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 1 och 2,
2007/08:T507 av Margareta Israelsson m.fl. (s) och
2007/08:T531 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 7.

Reservation 5 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s980032
m790018
c23006
fp20008
kd19005
v01903
mp17002
Totalt25619074

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Ansvarsfrågor och regelverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:T421 av Anne Marie Brodén och Lars Gustafsson (m, kd) och
2007/08:T542 av Anna Bergkvist och Anna König Jerlmyr (båda m).

5. Tillgängligheten för funktionshindrade i kollektivtrafiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:T227 av Birgitta Sellén och Johan Linander (båda c) yrkandena 1 och 2,
2007/08:T401 av Susanne Eberstein (s) och
2007/08:T531 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 5.

Reservation 6 (s, mp)
Reservation 7 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (s, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s098032
m790018
c23006
fp20008
kd19005
v00193
mp01702
Totalt1411151974

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Parkeringstillstånd för funktionshindrade

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:T435 av Yilmaz Kerimo och Tommy Waidelich (båda s).

Reservation 8 (s, v, mp)

7. Färdtjänst och riksfärdtjänst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:So381 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 6-9,
2007/08:T516 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (s) och
2007/08:T528 av Betty Malmberg (m).

Reservation 9 (v)

8. Trafikupphandling m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:T393 av Britta Rådström och Katarina Köhler (båda s),
2007/08:T417 av Agneta Lundberg m.fl. (s) yrkande 15 och
2007/08:T519 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s).

Reservation 10 (s)

9. Upphandling av Gotlandstrafiken m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:T326 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkandena 7 och 8,
2007/08:T336 av Rolf K Nilsson (m),
2007/08:T440 av Christer Engelhardt (s),
2007/08:T455 av Christer Engelhardt (s) och
2007/08:T495 av Gunnar Andrén (fp).

Reservation 11 (s)
Reservation 12 (v)

10. Cykeln i kollektivtrafiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:T201 av Jan Lindholm (mp) och
2007/08:T380 av Anders Åkesson (c).