Kollektivtrafik och trafikupphandling

Trafikutskottets betänkande 2006/07:TU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 februari 2007

Beslut

Nej till motioner om kollektivtrafik och trafikupphandling (TU4)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om kollektivtrafiken och statens trafikupphandling. Skälet är bland annat att regeringen kommer att se över de transportpolitiska målen och har gett Banverket och Vägverket i uppdrag att gemensamt ta fram ett nationellt handlingsprogram för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen och avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

16 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2007-01-30
Justering: 2007-02-13
Betänkande publicerat: 2007-02-20
Trycklov: 2007-02-20
Reservationer 10
Betänkande 2006/07:TU4

Alla beredningar i utskottet

2007-01-30, 2007-01-18

Nej till motioner om kollektivtrafik och trafikupphandling (TU4)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om kollektivtrafiken och statens trafikupphandling. Skälet är bland annat att regeringen kommer att se över de transportpolitiska målen och har gett Banverket och Vägverket i uppdrag att gemensamt ta fram ett nationellt handlingsprogram för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-02-28
4

Beslut

Beslut: 2007-02-28
9 förslagspunkter, 5 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 28 februari 2007

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Övergripande kollektivtrafikfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:T250 av Jasenko Omanovic och Eva Sonidsson (båda s),
2006/07:T300 av Agneta Lundberg m.fl. (s) yrkande 16 och
2006/07:T302 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 4.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0114016
m870010
c23006
fp22006
kd21003
v01804
mp01603
Totalt153148048

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Kollektivtrafiken och miljön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:T302 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 6.

Reservation 2 (v)

3. Rabatter och taxor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:T286 av Lars Wegendal (s),
2006/07:T302 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 7,
2006/07:T342 av Ulf Nilsson m.fl. (fp) yrkande 3 och
2006/07:T433 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s).

Reservation 3 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1130116
m870010
c23006
fp22006
kd21003
v01804
mp15103
Totalt28119148

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Tillgängligheten för funktionshindrade i kollektivtrafiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:T302 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 5.

Reservation 4 (v)

5. Färdtjänst och riksfärdtjänst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:So382 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 12-15 och 17.

Reservation 5 (v)

6. Upphandling av flyg- och järnvägstrafik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:T300 av Agneta Lundberg m.fl. (s) yrkande 15,
2006/07:T353 av Roger Tiefensee (c),
2006/07:T421 av Pia Nilsson m.fl. (s),
2006/07:T436 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s) och
2006/07:T442 av Karl Gustav Abramsson (s).

Reservation 6 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0114016
m870010
c23006
fp22006
kd21003
v01804
mp01603
Totalt153148048

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Medelsanvisning för tågtrafik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:T359 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkande 14 och
2006/07:MJ391 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 30.

Reservation 7 (mp)

8. Lokal spårtrafik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:T359 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkandena 11-13 och
2006/07:MJ391 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkandena 27-29.

Reservation 8 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140016
m860011
c23006
fp22006
kd21003
v18004
mp01603
Totalt28416049

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Upphandling av Gotlandstrafiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:T283 av Christer Engelhardt (s),
2006/07:T330 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkandena 1 och 2 samt
2006/07:T331 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkandena 1 och 2.

Reservation 9 (v)
Reservation 10 (mp)