Kemikaliepolitik

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2018/19:MJU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 mars 2019

Beslut

Nej till motioner om kemikaliepolitik (MJU7)

Riksdagen har behandlat 37 motioner om kemikaliepolitik. Motionerna handlar bland annat om arbetet för en giftfri miljö, reglering av farliga ämnen, EU:s kemikalielagstiftning och internationella samarbeten. Riksdagen sa nej till samtliga motioner. Anledningen är bland annat att det pågår arbete inom de områden som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

14 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-01-31
Justering: 2019-02-14
Trycklov: 2019-02-18
Reservationer 22
Betänkande 2018/19:MJU7

Nej till motioner om kemikaliepolitik (MJU7)

Miljö- och jordbruksutskottet har behandlat 37 motioner om kemikaliepolitik. Motionerna handlar bland annat om arbetet för en giftfri miljö, reglering av farliga ämnen, EU:s kemikalielagstiftning och internationella samarbeten. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till samtliga motioner. Anledningen är bland annat att det pågår arbete inom de områden som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-02-27
Debatt i kammaren: 2019-02-28
4

Beslut

Beslut: 2019-03-06
14 förslagspunkter, 10 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 6 mars 2019

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En giftfri miljö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1288 av Yasmine Eriksson m.fl. (SD) yrkandena 1-3,

2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 33 och

2018/19:2887 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 86 0 0 14
M 0 61 0 9
SD 0 0 60 2
C 2 0 26 3
V 26 0 0 2
KD 19 0 0 3
L 16 0 0 4
MP 13 0 0 3
Totalt 162 61 86 40


2. Styrmedel på kemikalieområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2606 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 22,

2018/19:2702 av Daniel Bäckström och Peter Helander (båda C) och

2018/19:2890 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 4 (M)
Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (C)
Reservation 7 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 86 0 0 14
M 0 0 61 9
SD 0 60 0 2
C 1 0 27 3
V 26 0 0 2
KD 19 0 0 3
L 2 0 14 4
MP 13 0 0 3
Totalt 147 60 102 40


3. Reglering av silver i konsumentprodukter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1681 av John Widegren (M),

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 74,

2018/19:2511 av Mikael Larsson och Daniel Bäckström (båda C) och

2018/19:2606 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 10.

4. Rättslig reglering av nanomaterial inom EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2726 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 11.

Reservation 8 (KD)

5. Förbud mot bisfenoler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1291 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 12.

Reservation 9 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 86 0 0 14
M 61 0 0 9
SD 60 0 0 2
C 28 0 0 3
V 26 0 0 2
KD 0 19 0 3
L 16 0 0 4
MP 13 0 0 3
Totalt 290 19 0 40


6. Högfluorerade ämnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1291 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 11 och

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 79.

Reservation 10 (M)
Reservation 11 (KD)

7. Farliga ämnen i byggprodukter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1291 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 13.

Reservation 12 (C)

8. Information till konsumenter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:251 av Magnus Jacobsson (KD) yrkande 2,

2018/19:2461 av Lars Beckman (M) och

2018/19:2606 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 11.

Reservation 13 (M)
Reservation 14 (KD)

9. Tillsyn och kontroll av farliga ämnen i produkter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:113 av Magnus Persson (SD),

2018/19:137 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 11 och

2018/19:1675 av Erik Ottoson (M) yrkande 2.

Reservation 15 (M)

10. Sanktionsväxling på kemikalielagstiftningens område

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:900 av Maria Gardfjell och Rasmus Ling (båda MP) yrkande 1.

11. Utfasning och hantering av bekämpningsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:606 av Lotta Finstorp (M),

2018/19:1291 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 18,

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 81 och

2018/19:2909 av Eskil Erlandsson och Per Lodenius (båda C).

Reservation 16 (M)
Reservation 17 (SD)
Reservation 18 (V)

12. Tillämpning av växtskyddsmedelslagstiftningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1291 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 15.

Reservation 19 (M, SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (M, SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 86 0 0 14
M 0 61 0 9
SD 0 60 0 2
C 28 0 0 3
V 26 0 0 2
KD 0 19 0 3
L 16 0 0 4
MP 13 0 0 3
Totalt 169 140 0 40


13. EU:s kemikalielagstiftning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2606 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 3 och

2018/19:2890 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 20 (M)
Reservation 21 (SD)

14. Internationella samarbeten på kemikalieområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 34 och

2018/19:2887 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkandena 2 och 9.

Reservation 22 (M)