Karriärvägar för lärare i skolväsendet m.m.

Utbildningsutskottets betänkande 2012/13:UbU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 juni 2013

Beslut

Skolhuvudmännen får besluta om karriärsteg för lärare (UbU15)

Reglerna om karriärsteg för lärare ändras och ett nytt karriärsteg, förstelärare, införs. Skolhuvudmännen, det vill säga kommuner och andra som anordnar skolverksamhet, ska i fortsättningen besluta vilka lärare som uppfyller kvalifikationerna för att bli lektor eller förstelärare. I dag är det Skolverket som utser lektorer. För att uppmuntra skolhuvudmännen att inrätta systemet med lektorer och förstelärare ska det bli möjligt för dem som inför karriärstegen att söka statsbidrag. Statsbidraget ska användas till löneökningar och administreras av Skolverket.

Reglerna för lärarlegitimation ändras för lärare som dels har en examen på forskarnivå, dels har arbetat som lärare vid ett universitet, vid en högskola, inom skolväsendet eller motsvarande. Dessa lärare ska kunna få legitimation efter en introduktionsperiod på en termin, i stället för ett läsår som i dag.

Lagändringarna gäller från den 1 juli 2013. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-04-25
Justering: 2013-05-23
Betänkande publicerat: 2013-05-24
Trycklov: 2013-05-24
Reservationer 11
Betänkande 2012/13:UbU15

Skolhuvudmännen får besluta om karriärsteg för lärare (UbU15)

Reglerna om karriärsteg för lärare ändras och ett nytt karriärsteg, förstelärare, införs. Skolhuvudmännen, det vill säga kommuner och andra som anordnar skolverksamhet, ska i fortsättningen besluta vilka lärare som uppfyller kvalifikationerna för att bli lektor eller förstelärare. I dag är det Skolverket som utser lektorer. För att uppmuntra skolhuvudmännen att inrätta systemet med lektorer och förstelärare ska det bli möjligt för dem som inför karriärstegen att söka statsbidrag. Statsbidraget ska användas till löneökningar och administreras av Skolverket.

Reglerna för lärarlegitimation ändras för lärare som dels har en examen på forskarnivå, dels har arbetat som lärare vid ett universitet, vid en högskola, inom skolväsendet eller motsvarande. Dessa lärare ska kunna få legitimation efter en introduktionsperiod på en termin, i stället för ett läsår som i dag.

Lagändringarna ska gälla från den 1 juli 2013. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-06-05
4

Beslut

Beslut: 2013-06-05
11 förslagspunkter, 7 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 5 juni 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Karriärvägar för lärare i skolväsendet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:136.

2. Tydligare reglering i skollagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Ub15 yrkande 2.

Reservation 1 (V)

3. Tydligare ansöknings- och anställningsprocess

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Ub18 yrkande 8.

Reservation 2 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S950017
M100007
MP02005
FP18006
C16007
SD20000
V16003
KD13006
Totalt27820051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Titeln förstelärare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ub17 yrkande 4 och 2012/13:Ub18 yrkande 1.

Reservation 3 (S, MP, V)

5. Resurser för reformen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Ub18 yrkande 2.

Reservation 4 (MP)

6. Utnämning av lektorer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ub15 yrkande 3 och 2012/13:Ub16.

Reservation 5 (SD, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S950017
M100007
MP20005
FP18006
C16007
SD11900
V01603
KD13006
Totalt26335051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Behörighetskrav för anställning som lektor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ub17 yrkande 1 och 2012/13:Ub18 yrkande 6.

Reservation 6 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S095017
M100007
MP02005
FP18006
C16007
SD19100
V01603
KD13006
Totalt166132051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Karriäranställningarnas innehåll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ub17 yrkande 2 och 2012/13:Ub18 yrkande 5.

Reservation 7 (S, V)
Reservation 8 (MP)

9. Fortbildning för lärare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Ub18 yrkande 7.

Reservation 9 (MP)

10. Karriärvägar för förskollärare och fritidspedagoger

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ub15 yrkande 1, 2012/13:Ub17 yrkande 3 och 2012/13:Ub18 yrkandena 3 och 4.

Reservation 10 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S095017
M100007
MP02005
FP18006
C16007
SD20000
V01603
KD13006
Totalt167131051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


11. Inackorderingsstöd för elever i gymnasiesärskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Ub15 yrkande 4.

Reservation 11 (V)