Kärnteknisk säkerhet och strålskydd

Försvarsutskottets betänkande 2006/07:FöU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 april 2007

Beslut

Nej till motioner om kärnteknisk säkerhet och strålskydd (FöU5)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om kärnteknisk säkerhet och strålskydd.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

10 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2007-03-27
Justering: 2007-03-29
Betänkande publicerat: 2007-03-30
Trycklov: 2007-03-29
Reservationer 7
Betänkande 2006/07:FöU5

Alla beredningar i utskottet

2007-03-27, 2007-03-13

Nej till motioner om kärnteknisk säkerhet och strålskydd (FöU5)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om kärnteknisk säkerhet och strålskydd.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-04-18
4

Beslut

Beslut: 2007-04-18
10 förslagspunkter, 8 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 april 2007

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Elektromagnetisk strålning och elöverkänslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:Fö218 av Jan Lindholm (mp) yrkandena 1 och 4,
2006/07:Fö219 av Elina Linna m.fl. (v) yrkandena 1 och 8,
2006/07:Fö220 av Helena Frisk (s),
2006/07:Fö221 av Kerstin Engle och Helene Petersson i Stockaryd (båda s),
2006/07:So462 av Kerstin Lundgren och Per Lodenius (båda c) yrkandena 3 och 7 samt
2006/07:So464 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkande 12.

Reservation 1 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1040125
m830014
c20009
fp21007
kd19014
v01804
mp01702
Totalt24735265

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Mobiltelefoner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:Fö219 av Elina Linna m.fl. (v) yrkandena 2 och 10,
2006/07:So464 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkandena 8 och 10 samt
2006/07:Ub376 av Sinikka Bohlin (s).

Reservation 2 (v, mp)

3. Markbundet bredband

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:T356 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 10.

Reservation 3 (v)

4. Miljöbalken och försiktighetsprincipen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:Fö218 av Jan Lindholm (mp) yrkande 3.

Reservation 4 (mp)

5. Djupa borrhål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:Fö234 av Per Bolund och Tina Ehn (båda mp).

Reservation 5 (mp)

6. Kärntekniska föreskrifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:N345 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkande 1.

Reservation 6 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1050025
m830014
c20009
fp22006
kd20004
v60124
mp01702
Totalt256171264

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Sekretess

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:N345 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkande 2.

8. Kärnsäkerhetsutredning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:N345 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkande 3.

9. Effekthöjningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:N345 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkande 4.

10. Atomansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:N345 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkandena 6 och 8.

Reservation 7 (mp)