Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

Konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 januari 2006

Beslut

Justitieombudsmännens verksamhet (KU13)

Justitieombudsmännen (JO) har lämnat sin årliga rapport om verksamheten till riksdagen. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.

Utskottets förslag till beslut: Redogörelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2005-11-22
Justering: 2005-11-29
Betänkande publicerat: 2005-12-19
Trycklov: 2005-12-19
Betänkande 2005/06:KU13

Alla beredningar i utskottet

2005-11-22, 2005-11-17

Justitieombudsmännens verksamhet (KU13)

Justitieombudsmännen (JO) har lämnat sin årliga rapport om verksamheten till riksdagen. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att besluta något mer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-01-19
4

Beslut

Beslut: 2006-01-19
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger redogörelse 2005/06:JO1 till handlingarna.

2. Beträffande anmälningar om förhållanden som är mer än två år gamla

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K237.