Jordförvärvslagen

JoUs betänkande 1988/89:JoU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 november 1988

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.