Johannesburg - FN:s världstoppmöte om hållbarutveckling

UMJUs betänkande 2002/03:UMJU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 maj 2003

Beslut

FN:s världstoppmöte om utveckling (UMJU1)

Riksdagen lade regeringens skrivelse om FN:s världstoppmöte om hållbar utveckling till handlingarna. Världstoppmötet hölls i Johannesburg den 26 augusti-4 september 2002.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2000-04-01, 2003-02-18, 2003-03-04, 2003-03-11, 2003-03-20, 2003-04-15

FN:s världstoppmöte om utveckling (UMJU1)

Sammansatta utrikes-, miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse om FN:s världstoppmöte om hållbar utveckling till handlingarna. Världstoppmötet hölls i Johannesburg den 26 augusti-4 september 2002. I betänkandet behandlar och värderar utskottet de pågående insatser som regeringen redogör för i skrivelsen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.