Johannesburg - FN:s världstoppmöte om hållbarutveckling

UMJUs betänkande 2002/03:UMJU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 maj 2003

Beslut

FN:s världstoppmöte om utveckling (UMJU1)

Riksdagen lade regeringens skrivelse om FN:s världstoppmöte om hållbar utveckling till handlingarna. Världstoppmötet hölls i Johannesburg den 26 augusti-4 september 2002.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

1

Förslag

24 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2003-04-15
Justering: 2003-04-29
Betänkande publicerat: 2003-12-17
Trycklov: 2003-05-07
Reservationer 32
Betänkande 2002/03:UMJU1

Alla beredningar i utskottet

2003-04-15, 2003-03-20, 2003-03-11, 2003-03-04, 2003-02-18, 2000-04-01

FN:s världstoppmöte om utveckling (UMJU1)

Sammansatta utrikes-, miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse om FN:s världstoppmöte om hållbar utveckling till handlingarna. Världstoppmötet hölls i Johannesburg den 26 augusti-4 september 2002. I betänkandet behandlar och värderar utskottet de pågående insatser som regeringen redogör för i skrivelsen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-05-15
4

Beslut

Beslut: 2003-05-21
18 förslagspunkter, 9 acklamationer, 9 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Globalisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U293 yrkande 3, 2002/03:U294 yrkande 19, 2002/03:U298 yrkandena 11 och 12, 2002/03:U310 yrkandena 2, 11 och 15, 2002/03:MJ7 yrkandena 2 och 9, 2002/03:MJ8 yrkande 6, 2002/03:MJ9 yrkande 1, 2002/03:MJ10 yrkandena 2 och 7 och 2002/03:MJ315 yrkande 17.

Reservation 1 (m)
Reservation 2 (fp)
Reservation 3 (c)
Reservation 4 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1280016
m04708
c00202
fp00417
kd30003
v25005
mp00152
-0000
Totalt183477643

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Institutionellt ramverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U239 yrkande 3, 2002/03:U263 yrkande 10, 2002/03:U310 yrkandena 10, 13 och 16, 2002/03:U324 yrkande 9, 2002/03:MJ7 yrkandena 1 och 3, 2002/03:MJ10 yrkandena 9 och 25, 2002/03:MJ11 yrkande 1 och 2002/03:MJ428 yrkande 48.

Reservation 5 (kd)
Reservation 6 (c, fp)
Reservation 7 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (c, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m47008
c02002
fp04107
kd00303
v25005
mp00152
-0000
Totalt202614541

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Hållbarhetskommission

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:MJ8 yrkande 1.

Reservation 8 (c, fp, kd, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (c, fp, kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m47008
c02002
fp04107
kd03003
v25005
mp01502
-0000
Totalt202106041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Förändrade konsumtions- och produktionsmönster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:K432 yrkande 17, 2002/03:U293 yrkande 1, 2002/03:MJ8 yrkande 2, 2002/03:MJ9 yrkande 6, 2002/03:MJ10 yrkandena 12-15 och 2002/03:MJ11 yrkande 2.

Reservation 9 (m)
Reservation 10 (fp)
Reservation 11 (kd)
Reservation 12 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m20458
c20002
fp00417
kd00303
v25005
mp01502
-0000
Totalt1771511641

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Förbud mot HA-oljor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:MJ10 yrkande 10.

Reservation 13 (kd)

6. Privatbilism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:MJ9 yrkande 9.

Reservation 14 (m)

7. Fattigdomsbekämpning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U239 yrkande 2, 2002/03:U310 yrkandena 12 och 14, 2002/03:U313 yrkandena 3 och 4, 2002/03:MJ8 yrkande 7, 2002/03:MJ9 yrkandena 4, 5 och 8 och 2002/03:MJ10 yrkandena 3-6 och 17.

Reservation 15 (m)
Reservation 16 (fp)
Reservation 17 (kd)
Reservation 18 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m00478
c20002
fp00417
kd03003
v25005
mp00152
-0000
Totalt1753010341

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Skuldavskrivningar och demokratiska respektive ekonomiska reformer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ7 yrkande 8, 2002/03:MJ8 yrkande 5 och 2002/03:MJ10 yrkande 8.

Reservation 19 (c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m47008
c02002
fp04107
kd03003
v25005
mp15002
-0000
Totalt21791041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Flyktingars och asylsökandes situation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:MJ10 yrkande 16.

10. Vatten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U284 yrkande 26, 2002/03:U290 yrkande 17, 2002/03:U306 yrkandena 2-4, 2002/03:U310 yrkande 5, 2002/03:MJ11 yrkande 3 och 2002/03:MJ432 yrkande 3.

11. Vatten som mänsklig rättighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:U306 yrkande 1.

Reservation 20 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m47008
c20002
fp41007
kd30003
v25005
mp01502
-0000
Totalt29315041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Effektivare vattenanvändning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:MJ10 yrkande 19.

Reservation 21 (kd)

13. Energi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U239 yrkande 5, 2002/03:U284 yrkande 18, 2002/03:U288 yrkandena 1-3, 2002/03:U310 yrkande 7, 2002/03:U313 yrkande 10, 2002/03:U322 yrkande 23, 2002/03:U326 yrkande 11, 2002/03:MJ7 yrkandena 5 och 6, 2002/03:MJ8 yrkandena 3 och 4, 2002/03:MJ9 yrkande 10, 2002/03:MJ10 yrkandena 11, 20 och 21, 2002/03:MJ11 yrkande 4, 2002/03:MJ315 yrkande 2, 2002/03:MJ418 yrkande 1 och 2002/03:MJ428 yrkande 7.

Reservation 22 (m)
Reservation 23 (fp)
Reservation 24 (kd)
Reservation 25 (c)
Reservation 26 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 26 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m00478
c10192
fp20397
kd50253
v25005
mp01502
-0000
Totalt1631513041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

14. Hälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U310 yrkande 8, 2002/03:MJ7 yrkande 7, 2002/03:MJ9 yrkande 7, 2002/03:MJ10 yrkandena 18 och 22 och 2002/03:MJ11 yrkande 5.

Reservation 27 (m)
Reservation 28 (kd)

15. Jordbruk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U298 yrkandena 9, 13 och 14, 2002/03:U310 yrkande 6, 2002/03:MJ9 yrkandena 2 och 3 och 2002/03:MJ10 yrkande 23.

16. Biologisk mångfald

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ9 yrkandena 11 och 12 och 2002/03:MJ10 yrkande 24.

Reservation 29 (m)

17. Kunskap och information om hållbar utveckoing

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U293 yrkande 6, 2002/03:U310 yrkandena 1, 3, 4 och 9, 2002/03:MJ7 yrkande 4, 2002/03:MJ9 yrkande 13 och 2002/03:MJ10 yrkande 1.

Reservation 30 (m)
Reservation 31 (kd)
Reservation 32 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 32 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m00478
c20002
fp39018
kd10293
v25005
mp01502
-0000
Totalt215157742

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

18. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2002/03:29 till handlingarna.