Järnvägstrafik

Trafikutskottets betänkande 1990/91:TU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 maj 1991

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.