Järnvägslag och vissa järnvägsfrågor

Trafikutskottets betänkande 2003/04:TU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 maj 2004

Beslut

Ny järnvägslag (TU14)

De grundläggande bestämmelserna om järnvägar ska regleras i en ny järnvägslag. Lagen innehåller bestämmelser om järnvägsinfrastruktur och järnvägsfordon samt om utförande och organisation av järnvägstrafik. Lagen ska inte gälla tunnelbana och spårväg. De allmänna säkerhetskrav samt ordnings- och straffbestämmelser som gällt enligt järn-vägssäkerhetslagen förs över till järnvägslagen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Ny järnvägslag (TU14)

De grundläggande bestämmelserna om järnvägar ska regleras i en ny järnvägslag. Lagen innehåller bestämmelser om järnvägsinfrastruktur och järnvägsfordon samt om utförande och organisation av järnvägstrafik. Lagen ska inte gälla tunnelbana och spårväg. De allmänna säkerhetskrav samt ordnings- och straffbestämmelser som gällt enligt järn-vägssäkerhetslagen förs över till järnvägslagen. Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.