Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor

Trafikutskottets betänkande 2016/17:TU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 juni 2017

Beslut

Nej till motioner om järnväg och kollektivtrafik (TU17)

Riksdagen sa nej till motionsförslag om bland annat järnvägsmarknaden, samhällsuppdrag för SJ AB, banavgifter och kollektivtrafikfrågor. Riksdagens motivering till det är främst att arbete redan pågår och att åtgärder i en del fall redan har gjorts.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om järnväg och kollektivtrafik (TU17)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag om bland annat järnvägsmarknaden, samhällsuppdrag för SJ AB, banavgifter och kollektivtrafikfrågor. Utskottets motivering till det är främst att arbete redan pågår och att åtgärder i en del fall redan har gjorts.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.