Jämställdhet

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2010/11:AU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 april 2011

Beslut

Nej till motioner om jämställdhet (AU5)

Riksdagen sa nej till ett antal motioner från allmänna motionstiden 2010 om jämställdhet. Motionerna handlar bland annat om jämställd arbetsmarknad, jämställt arbetsliv, ändringar i diskrimineringslagen och jämställdhetsarbetets organisering. Andra motioner gällde mansrollen och mäns jämställdhetsarbete.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om jämställdhet (AU5)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett antal motioner från allmänna motionstiden 2010 om jämställdhet. Motionerna handlar bland annat om jämställd arbetsmarknad, jämställt arbetsliv, ändringar i diskrimineringslagen och jämställdhetsarbetets organisering. Andra motioner gällde mansrollen och mäns jämställdhetsarbete.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.