Jämställdhet

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2006/07:AU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 april 2007

Beslut

Nej till motioner om jämställdhet (AU10)

Riksdagen sade nej till motioner från främst allmänna motionstiden 2006 om jämställdhet. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om bland annat om målen på politikområdet, kontrollen av myndigheter och organisationer, jämställdhetsaspekten vid ändrade drifts- eller ägarformer, vissa övriga frågor om löneskillnader mellan män och kvinnor, yrkesklassificering, kvinnors arbetsmarknad, bestämmelser i jämställdhetslagen, EG-rättens betydelse för svensk jämställdhetspolitik, en ny jämställdhetsmyndighet, Jämställdhetsombudsmannen (JämO), mäns jämställdhetsarbete, könsroller och våld mot kvinnor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren beslöt bifalla utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om jämställdhet (AU10)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från främst allmänna motionstiden 2006 om jämställdhet. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om bland annat om målen på politikområdet, kontrollen av myndigheter och organisationer, jämställdhetsaspekten vid ändrade drifts- eller ägarformer, vissa övriga frågor om löneskillnader mellan män och kvinnor, yrkesklassificering, kvinnors arbetsmarknad, bestämmelser i jämställdhetslagen, EG-rättens betydelse för svensk jämställdhetspolitik, en ny jämställdhetsmyndighet, Jämställdhetsombudsmannen (JämO), mäns jämställdhetsarbete, könsroller och våld mot kvinnor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.