Jämställdhet inom utbildning och forskning

Utbildningsutskottets betänkande 2002/03:UBU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 mars 2003

Beslut

Motioner om jämställdhet inom utbildning och forskning (UbU6)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om jämställdhet inom förskolan, skolan, högskolan och forskningen.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

35 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2003-03-06
Justering: 2003-03-06
Betänkande publicerat: 2003-03-07
Trycklov: 2003-03-07
Reservationer 11
Betänkande 2002/03:UBU6

Alla beredningar i utskottet

2003-03-06, 2003-02-06

Motioner om jämställdhet inom utbildning och forskning (UbU6)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 2002 om jämställdhet inom förskolan, skolan, högskolan och forskningen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-03-20
4

Beslut

Beslut: 2003-03-26
13 förslagspunkter, 12 acklamationer, 1 votering

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Jämställdhetsarbete inom förskola och skola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub229 yrkande 19, 2002/03:Ub244 yrkande 26, 2002/03:Ub275 yrkande 2, 2002/03:Ub324, 2002/03:Ub409, 2002/03:Ub414, 2002/03:Ub417 yrkande 4, 2002/03:Ub424 och 2002/03:A366 yrkande 3.

Reservation 1 (fp)
Reservation 2 (kd)
Reservation 3 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s134019
m46027
c00193
fp04206
kd10293
v23007
mp14003
-0000
Totalt218425138

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Matematikundervisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub500.

3. Åtgärder mot diskriminering och sexuella trakasserier i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub239 yrkande 11, 2002/03:Ub381 yrkande 6, 2002/03:Ub408, 2002/03:Ub498 yrkande 1, 2002/03:Ub551, 2002/03:A315 yrkande 11, 2002/03:A317 yrkande 2 och 2002/03:A366 yrkande 2.

4. Åtgärder mot språkvåld

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:So456 yrkande 5, 2002/03:A242 yrkande 23 och 2002/03:A366 yrkande 4.

Reservation 4 (c, fp)
Reservation 5 (kd)

5. Kompetensutveckling för pedagoger

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub275 yrkande 1, 2002/03:Ub351 yrkandena 1 och 2 och 2002/03:Ub462 yrkande 2.

6. Jämställdhetsarbete inom högskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub433 och 2002/03:Ub489 yrkande 4.

Reservation 6 (c)

7. Åtgärder mot diskriminering i högskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub323 yrkande 24, 2002/03:Ub427 och 2002/03:Ub448 yrkande 13.

Reservation 7 (fp)
Reservation 8 (kd)

8. Genusperspektiv i medicinska m.fl. utbildningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub401 yrkande 4, 2002/03:Ub442 yrkande 2 och 2002/03:Ub538.

Reservation 9 (c, fp, kd)

9. Jämställdhetsarbete inom forskningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub449 yrkandena 5 och 9 och 2002/03:Ub528 yrkande 1.

Reservation 10 (c, kd)

10. Genusperspektiv inom medicinsk forskning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:So450 yrkande 5, 2002/03:Ub401 yrkande 1, 2002/03:Ub442 yrkandena 1 och 3-5, 2002/03:Ub454 och 2002/03:Ub528 yrkande 2.

11. Fördelning av platser vid riksrekryterande idrottsgymnasier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Kr266 yrkande 11.

Reservation 11 (fp)

12. Jämställdhet i friskolestyrelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub273.

13. Genursperspektiv i läromedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub275 yrkande 3 och 2002/03:A366 yrkande 5.