Jakt och viltvård

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2022/23:MJU12

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 30 mars 2023

Nästa händelse: Behandling 30 mars 2023

Utskottets förslag

Nej till motioner om jakt och viltvård (MJU12)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 50 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022.

Bland annat handlar förslagen om det allmänna uppdraget, viltförvaltningsdelegationernas ansvar och sammansättning, stärkt lokalt inflytande i viltförvaltningen, översyn av jaktlagen, åtgärder för en minskad vildsvinsstam, blyammunition och en viltmyndighet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-02-23, 2023-03-16

Nej till motioner om jakt och viltvård (MJU12)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 50 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022.

Bland annat handlar förslagen om det allmänna uppdraget, viltförvaltningsdelegationernas ansvar och sammansättning, stärkt lokalt inflytande i viltförvaltningen, översyn av jaktlagen, åtgärder för en minskad vildsvinsstam, blyammunition och en viltmyndighet.

Förslagspunkter

1. Jakt- och viltvårdsuppdraget

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:208 av Helena Lindahl och Anne-Li Sjölund (båda C),

2022/23:994 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 34 och

2022/23:1859 av Sten Bergheden (M).

Reservation 1 (SD)

2. Viltförvaltningsdelegationernas ansvar och sammansättning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:447 av Mats Green (M) i denna del och

2022/23:994 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 4 och 5.

Reservation 2 (SD)

3. Stärkt lokalt inflytande i viltförvaltningen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:447 av Mats Green (M) i denna del,

2022/23:1645 av Kerstin Lundgren (C) yrkande 3 i denna del och

2022/23:2072 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. (S) yrkande 12.

Reservation 3 (S, C)

4. Klövviltsförvaltningen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:276 av Isak From och Helén Pettersson (båda S),

2022/23:854 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 28,

2022/23:994 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 14 och 15 samt

2022/23:1172 av Monica Haider (S).

Reservation 4 (S)
Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (C)

5. Översyn av jaktlagen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:855 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 3,

2022/23:1631 av Martina Johansson (C) yrkande 1 och

2022/23:1672 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 11.

Reservation 7 (C)

6. Åtgärder för en minskad vildsvinsstam

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:411 av Erik Hellsborn (SD),

2022/23:855 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 20,

2022/23:994 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 16,

2022/23:1036 av Gustaf Lantz och Sanne Lennström (båda S) och

2022/23:1145 av Per Söderlund (SD).

Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (C)

7. Tider för jakt

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:120 av Helén Pettersson (S),

2022/23:187 av Magnus Persson (SD),

2022/23:188 av Magnus Persson (SD),

2022/23:200 av Anne-Li Sjölund och Helena Lindahl (båda C) och

2022/23:994 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 24, 25 och 28.

Reservation 10 (SD)

8. Regler för utfodring av vilt

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:855 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 21,

2022/23:994 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 17-23 och

2022/23:1631 av Martina Johansson (C) yrkande 2.

Reservation 11 (SD)
Reservation 12 (C)

9. Blyammunition

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:591 av Marléne Lund Kopparklint och Sten Bergheden (båda M),

2022/23:855 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 19 och

2022/23:1872 av Sten Bergheden (M).

Reservation 13 (C)

10. Viltmyndighet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:438 av Erik Ottoson (M) yrkande 1,

2022/23:855 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 2,

2022/23:1645 av Kerstin Lundgren (C) yrkande 3 i denna del,

2022/23:1672 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 10 och

2022/23:1947 av Sten Bergheden (M).

Reservation 14 (C)

11. Jakt och renskötsel

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:855 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 6,

2022/23:934 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 15,

2022/23:937 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 7 och

2022/23:994 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 40 och 41.

Reservation 15 (SD)
Reservation 16 (C)

12. Märkning av viltfällor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:436 av Erik Ottoson (M) yrkande 2.

13. Terrängkörning vid jakt

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:855 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 5.

Reservation 17 (S, C)

14. Värna den svenska jakten och viltvården

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:855 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 1 och

2022/23:937 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 28.

Reservation 18 (SD)
Reservation 19 (C)