Jakt och viltvård

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2013/14:MJU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 april 2014

Beslut

Nej till motioner om jakt och viltvård (MJU19)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om jakt och viltvård. Skälet är främst att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om vildsvinsförvaltning, djurskydd i samband med jakt och terrängkörning vid jakt.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om jakt och viltvård (MJU19)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om jakt och viltvård. Skälet är främst att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om vildsvinsförvaltning, djurskydd i samband med jakt och terrängkörning vid jakt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.