IT och elektroniska kommunikationer

Trafikutskottets betänkande 2004/05:TU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 april 2005

Beslut

IT och elektroniska kommunikationer (TU9)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2003 och 2004 om IT och elektroniska kommunikationer. Riksdagen har också behandlat ett dokument från EU-kommissionen och en faktapromemoria från regeringen om viktiga frågor för det europeiska informationssamhället efter år 2005. Riksdagen lyfter fram betydelsen av tillgänglighet och delaktighet, tillit och IT-säkerhet, IT och offentliga tjänster, IT och företagen samt tillväxt och forskning. Riksdagen pekar också på de årliga parlamentariska konferenserna inom EU, där bland annat IT kan användas i det politiska uppdraget för att bland annat minska klyftan mellan väljare och vald.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

28 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2005-03-10
Justering: 2005-03-22
Betänkande publicerat: 2005-04-13
Trycklov: 2005-04-08
Reservationer 10
Betänkande 2004/05:TU9

Alla beredningar i utskottet

2005-03-10, 2005-02-10

IT och elektroniska kommunikationer (TU9)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2003 och 2004 om IT och elektroniska kommunikationer. Utskottet har också behandlat ett dokument från EU-kommissionen och en faktapromemoria från regeringen om viktiga frågor för det europeiska informationssamhället efter år 2005. Utskottet lyfter fram betydelsen av tillgänglighet och delaktighet, tillit och IT-säkerhet, IT och offentliga tjänster, IT och företagen samt tillväxt och forskning. Utskottet pekar också på de årliga parlamentariska konferenserna inom EU, där bland annat IT kan användas i det politiska uppdraget för att bland annat minska klyftan mellan väljare och vald. Utskottet föreslår att riksdagen ställer sig bakom utskottets ställningstagande.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-04-20
4

Beslut

Beslut: 2005-04-20
12 förslagspunkter, 12 acklamationer

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. IT-politiska utgångspunkter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:T459 yrkande 20, 2004/05:T464 yrkande 23 i denna del och 2004/05:T466 yrkande 2.

Reservation 1 (m)
Reservation 2 (fp)
Reservation 3 (kd)

2. Digital infrastruktur och bredbandsutbyggnad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:T474 yrkandena 1-3, 2003/04:T549 yrkande 10, 2003/04:N330 yrkande 3, 2003/04:N339 yrkande 2, 2004/05:T358 yrkande 2, 2004/05:T464 yrkande 23 i denna del, 2004/05:N254 yrkande 9 och 2004/05:N407 yrkande 3.

Reservation 4 (c)

3. Konkurrensfrågor och bredbandsutbyggnad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:T561 yrkande 1, 2004/05:T413 yrkandena 1 och 2, 2004/05:T464 yrkande 23 i denna del och 2004/05:T466 yrkandena 8 och 9.

Reservation 5 (m, fp, kd)

4. Tillgänglighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:T284, 2003/04:T464, 2003/04:T561 yrkande 9 och 2004/05:T466 yrkandena 1, 19 och 20.

5. IT-säkerhet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:T473 yrkandena 1 och 3, 2003/04:T561 yrkandena 2 och 8, 2003/04:N248 yrkande 17, 2004/05:T299 och 2004/05:T466 yrkandena 4, 5 och 22-25.

Reservation 6 (m)

6. Internet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:T293, 2003/04:T344 och 2003/04:N248 yrkande 20.

Reservation 7 (m)

7. Forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:T459 och 2004/05:T466 yrkande 27.

8. Öppna och fria programvaror

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:T405.

Reservation 8 (c, v, mp)

9. Nationella standarder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:T561 yrkande 4.

10. Konkurrensfrågor inom teleområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:T560 yrkande 16, 2004/05:T459 yrkande 18 och 2004/05:T466 yrkandena 11 och 12.

Reservation 9 (m, c, fp, kd)

11. Mobiltelefontäckning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:T265, 2004/05:T268, 2004/05:T285, 2004/05:T356, 2004/05:T385, 2004/05:T391, 2004/05:T466 yrkande 10 och 2004/05:N254 yrkande 10.

12. IT-lagstiftning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:N248 yrkande 14.

Reservation 10 (m)