Irakkonflikten och FN-stadgans våldsförbud

Utrikesutskottets betänkande 2002/03:UU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 april 2003

Beslut

Motion om Irakkonflikten och FN-stadgans våldsförbud (UU16)

Riksdagen avslog en motion om Irakkonflikten och FN-stadgans våldsförbud. I motionen föreslås att regeringen ska verka i FN för att ett militärt angrepp i Irak utan stöd av en ny resolution i säkerhetsrådet fördöms som ett brott mot FN-stadgan och folkrätten. Motionen avslås eftersom det som motionärerna begärt i betydande utsträckning redan genomförts. Riksdagen delar regeringens uppfattning att USA:s och dess allierades angrepp på Irak strider mot folkrätten eftersom det saknar FN-mandat. Massförstörelsevapen i händerna på den irakiska regimen är ett hot mot internationell fred och säkerhet. FN:s vapeninspektörer borde ha fått mer tid.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2003-03-25
Justering: 2003-03-27
Betänkande publicerat: 2003-03-28
Trycklov: 2003-03-27
Reservationer 3
Betänkande 2002/03:UU16

Motion om Irakkonflikten och FN-stadgans våldsförbud (UU16)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen avslår en motion om Irakkonflikten och FN-stadgans våldsförbud. I motionen föreslås att regeringen ska verka i FN för att ett militärt angrepp i Irak utan stöd av en ny resolution i säkerhetsrådet fördöms som ett brott mot FN-stadgan och folkrätten. Motionen avslås eftersom det som motionärerna begärt i betydande utsträckning redan genomförts. Utskottet delar regeringens uppfattning att USA:s och dess allierades angrepp på Irak strider mot folkrätten eftersom det saknar FN-mandat. Massförstörelsevapen i händerna på den irakiska regimen är ett hot mot internationell fred och säkerhet. FN:s vapeninspektörer borde ha fått mer tid.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-04-02
4

Beslut

Beslut: 2003-04-02
1 förslagspunkt, 1 votering

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Irakkonflikten och FN-stadgans våldsförbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:U3.

Reservation 1 (v, mp)
Reservation 2 (m, fp, kd)
Reservation 3 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m400213
c19003
fp250149
kd25116
v02208
mp01403
-0000
Totalt235371760

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m043012
c00193
fp04125
kd02706
v19038
mp00143
-0000
Totalt1451113855

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag