Investeringsbidrag för bostäder samt ett program för miljöinvesteringar

BoUs betänkande 1994/95:BoU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 juni 1995

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

1995-05-12, 1995-05-16

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.