Invandring m.m.

Socialförsäkringsutskottets betänkande 1990/91:SfU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 juni 1991

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.