Internationellt utvecklingssamarbete

Utrikesutskottets betänkande 1993/94:UU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 april 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

60 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1994-03-22
Justering: 1994-03-29
Betänkande 1993/94:UU15

Alla beredningar i utskottet

1994-03-22, 1994-03-17, 1994-03-15, 1994-03-03, 1994-02-15

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-04-22
4

Beslut

Beslut: 1994-04-27

Protokoll med beslut