Internationellt utvecklingssamarbete

Utrikesutskottets betänkande 1989/90:UU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 maj 1990

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.