Internationellt bistånd

Utrikesutskottets betänkande 2002/03:UU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 december 2002

Beslut

Anslag till internationellt bistånd (UU2)

Riksdagen godkände regeringen förslag om 17,1 miljarder kronor i anslag till internationellt bistånd för 2003. Biståndsramen blir därmed 0,81 % av den beräknade bruttonationalinkomsten (BNI) för 2003.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2002-11-07, 2002-11-12

Anslag till internationellt bistånd (UU2)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringen förslag om 17,1 miljarder kronor i anslag till internationellt bistånd för 2003. Biståndsramen blir därmed 0,81 % av den beräknade bruttonationalinkomsten (BNI) för 2003.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.