Internationellt bistånd

Utrikesutskottets betänkande 2002/03:UU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 december 2002

Beslut

Anslag till internationellt bistånd (UU2)

Riksdagen godkände regeringen förslag om 17,1 miljarder kronor i anslag till internationellt bistånd för 2003. Biståndsramen blir därmed 0,81 % av den beräknade bruttonationalinkomsten (BNI) för 2003.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

12 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2002-11-12
Justering: 2002-11-14
Betänkande publicerat: 2002-12-06
Trycklov: 2002-12-03
Reservationer 2
Betänkande 2002/03:UU2

Alla beredningar i utskottet

2002-11-12, 2002-11-07

Anslag till internationellt bistånd (UU2)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringen förslag om 17,1 miljarder kronor i anslag till internationellt bistånd för 2003. Biståndsramen blir därmed 0,81 % av den beräknade bruttonationalinkomsten (BNI) för 2003.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-12-10
4

Beslut

Beslut: 2002-12-11
5 förslagspunkter, 3 acklamationer, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslagen för 2003 under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:1 Utgiftsområde 7 punkterna 1 och 6 och avslår motionerna 2002/03:Fi232 yrkande 13, 2002/03:U211 yrkandena 1 och 2, 2002/03:U237 yrkande 19, 2002/03:U284 yrkandena 21 och 30-32, 2002/03:U293 yrkande 2, 2002/03:U294 yrkandena 9, 11, 12 och 23, 2002/03:U295 yrkandena 10, 11 och 22, 2002/03:U302 yrkandena 1-3, 2002/03:U303 yrkandena 1 och 2, 2002/03:U313 yrkande 29 och 2002/03:U322 yrkande 6.

Reservation 1 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s137007
m05005
c30172
fp43005
kd10302
v24006
mp15002
-0000
Totalt223504729

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Ändring i Sidas regleringsbrev

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 2 (c, fp, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (c, fp, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s136017
m51004
c02002
fp14205
kd31002
v02406
mp01403
-0000
Totalt219100129

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Åtaganden och garantier under budgetåret 2003

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:1 Utgiftsområde 7 punkterna 2 och 3.

4. Utfästelser under budgetåret 2003 för Öst- och Centraleuropa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:1 Utgiftsområde 7 punkt 4.

5. Avsättning för förlustrisker och exportkreditgarantier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:1 Utgiftsområde 7 punkt 5.