Internationella relationer m.m.

Utrikesutskottets betänkande 2022/23:UU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 april 2023

Beslut

Nej till motioner om utrikespolitik (UU7)

Riksdagen har behandlat cirka 110 förslag i motioner från den allmänna motionstiden. Förslagen handlar bland annat om utrikespolitikens övergripande inriktning och hur Sverige ska förhålla sig till situationen i vissa delar av världen. 

Riksdagen sa nej till förslagen, bland annat med hänvisning till att regeringens utrikespolitiska inriktning anses väl avvägd och lämplig.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår att riksdagen avslår samtliga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-02-23, 2023-03-09, 2023-03-16, 2023-03-23

Nej till motioner om utrikespolitik (UU7)

Utrikesutskottet har behandlat cirka 110 förslag i motioner från den allmänna motionstiden. Förslagen handlar bland annat om utrikespolitikens övergripande inriktning och hur Sverige ska förhålla sig till situationen i vissa delar av världen. 

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger nej till förslagen, bland annat med hänvisning till att regeringens utrikespolitiska inriktning anses väl avvägd och lämplig.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.