Internationella arbetsorganisationens (ILO) hundraårsdeklaration om framtidens arbete

Arbetsmarknadsutskottets bet 2020/21:AU4

Planerat beslutsdatum: 21 oktober 2020

Nästa händelse: Beredning 1 oktober 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-10-13
Justering: 2020-10-15
Trycklov: 2020-10-16
bet 2020/21:AU4

Alla beredningar i utskottet

2020-10-13, 2020-10-01
3

Debatt

Bordläggning: 2020-10-20
Debatt i kammaren: 2020-10-21
4

Beslut

Beslut: 2020-10-21