Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Försvarsutskottets betänkande 2013/14:FöU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 februari 2014

Beslut

Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (FöU5)

Regeringen har redovisat resultatet av den granskning av signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet som har genomförts under 2012.

Den myndighet som kontrollerar den aktuella verksamheten vid FRA är Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten, Siun. Kontrollverksamheten var under 2012 ungefär lika omfattande som 2011. Resultaten av 2012 års kontrollverksamhet har inte lett till att Siun fört fram några synpunkter eller förslag till åtgärder till regeringen eller överlämnat några ärenden till någon annan myndighet.

Försvarsutskottet håller med regeringen om att Siuns kontroller bidrar till att skydda den personliga integriteten. Utskottet håller också med om att arbetet med att värna den personliga integriteten vid signalspaning är mycket viktigt och välkomnar en eventuell fördjupad uppföljning av lagstiftningen på området. Riksdagen lade regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner. Skrivelsen 2013/14:54 läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

7 motioner, 1 skr
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2014-02-04
Justering: 2014-02-18
Betänkande publicerat: 2014-02-18
Trycklov: 2014-02-18
Reservationer 6
Betänkande 2013/14:FöU5

Alla beredningar i utskottet

2014-02-04, 2014-01-28

Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (FöU5)

Regeringen har redovisat resultatet av den granskning av signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet som har genomförts under 2012.

Den myndighet som kontrollerar den aktuella verksamheten vid FRA är Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten, Siun. Kontrollverksamheten var under 2012 ungefär lika omfattande som 2011. Resultaten av 2012 års kontrollverksamhet har inte lett till att Siun fört fram några synpunkter eller förslag till åtgärder till regeringen eller överlämnat några ärenden till någon annan myndighet.

Försvarsutskottet håller med regeringen om att Siuns kontroller bidrar till att skydda den personliga integriteten. Utskottet håller också med om att arbetet med att värna den personliga integriteten vid signalspaning är mycket viktigt och välkomnar en eventuell fördjupad uppföljning av lagstiftningen på området. Försvarsutskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-02-26
4

Beslut

Beslut: 2014-02-26
3 förslagspunkter, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 26 februari 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Fö3 yrkandena 1, 2 och 4, 2013/14:Fö4 yrkande 2, 2013/14:Fö244, 2013/14:Fö256 yrkandena 1 och 2, 2013/14:Fö257 yrkande 46 och 2013/14:N441 yrkandena 17 och 18 samt lägger skrivelse 2013/14:54 till handlingarna.

Reservation 1 (MP)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S950116
M960011
MP02104
FP20004
C19004
SD00191
V00172
KD16003
Totalt246213745

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (Siun)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Fö2, 2013/14:Fö3 yrkande 3, 2013/14:Fö4 yrkande 1 och 2013/14:Fö257 yrkande 47.

Reservation 4 (MP, SD)
Reservation 5 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (MP, SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960016
M960011
MP02104
FP20004
C19004
SD01901
V00172
KD16003
Totalt247401745

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Samarbetsavtal med USA

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Fö256 yrkande 3 och 2013/14:N441 yrkande 16.

Reservation 6 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960016
M960011
MP02104
FP20004
C19004
SD19001
V01702
KD16003
Totalt26638045

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag