Insolvensrättsliga frågor

LUs betänkande 2004/05:LU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 mars 2005

Beslut

Motioner om insolvensrättsliga frågor (LU15)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om insolvensrättsliga frågor. Riksdagen sade också säga nej till en motion om 2003 års reform av förmånsrättslagstiftningen. Motionen hade lämnats in med anledning av den storm som passerade södra Sverige den 9 januari 2005. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2005-02-08, 2005-02-10

Motioner om insolvensrättsliga frågor (LU15)

Lagutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om insolvensrättsliga frågor. Riksdagen föreslås också säga nej till en motion om 2003 års reform av förmånsrättslagstiftningen. Motionen har lämnats in med anledning av den storm som passerade södra Sverige den 9 januari 2005. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.