Infrastrukturplanering

Trafikutskottets betänkande 2014/15:TU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 april 2015

Beslut

Regeringen bör utreda östlig trafikförbindelse runt Stockholm (TU9)

Riksdagen uppmanade regeringen att undersöka olika sätt att finansiera en östlig trafikförbindelse runt Stockholm. Den östliga förbindelsen runt Stockholm ska knyta samman trafikledsringen runt Stockholms innerstad utan att inkräkta på nationalstadsparken. Den är en del av den så kallade Sverigeförhandlingen som är en pågående utredning om nya spår för höghastighetståg och åtgärder för fler bostäder och bättre transporter i storstäderna.

Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2014 som rör olika frågor om planering av transportinfrastruktur.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande om att förutsättningarna för olika finansieringslösningar för en östlig förbindelse som knyter samman trafiklederna runt Stockholm och som inte inkräktar på nationalstadsparken bör prövas. Bifall till motionsyrkande om detta. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

153 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2015-03-19
Justering: 2015-03-26
Trycklov: 2015-04-07
Reservationer 3
Betänkande 2014/15:TU9

Alla beredningar i utskottet

2015-03-19, 2015-02-17

Regeringen bör utreda östlig trafikförbindelse runt Stockholm (TU9)

Riksdagen bör uppmana regeringen att undersöka olika sätt att finansiera en östlig trafikförbindelse runt Stockholm. Det förslår trafikutskottet. Den östliga förbindelsen runt Stockholm ska knyta samman trafikledsringen runt Stockholms innerstad utan att inkräkta på nationalstadsparken. Den är en del av den så kallade Sverigeförhandlingen som är en pågående utredning om nya spår för höghastighetståg och åtgärder för fler bostäder och bättre transporter i storstäderna.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2014 som rör olika frågor om planering av transportinfrastruktur.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-04-14
Debatt i kammaren: 2015-04-15
4

Beslut

Beslut: 2015-04-16
7 förslagspunkter, 4 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 april 2015

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Principer för prioritering av infrastrukturåtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:192 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 2 och 10,

2014/15:847 av Emma Wallrup m.fl. (V) yrkandena 6, 7 och 9,

2014/15:163 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 3,

2014/15:619 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M),

2014/15:1339 av Anders Åkesson (C),

2014/15:1350 av Kristina Yngwe (C) yrkandena 1-3,

2014/15:1785 av Per Åsling och Helena Lindahl (C),

2014/15:1985 av Karin Svensson Smith (MP) yrkande 7,

2014/15:2318 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 1,

2014/15:2377 av Saila Quicklund (M) och

2014/15:2525 av Karin Svensson Smith (MP) yrkande 3.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 98 0 0 15
M 74 0 0 10
SD 37 0 0 12
MP 23 0 0 2
C 18 0 0 4
V 0 19 0 2
KD 14 0 0 2
Totalt 280 19 0 50


2. Samhällsekonomiska analyser i planeringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

3. Finansiering av infrastrukturåtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

4. Vissa frågor om fysisk planering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

5. Investeringsprojekt inom ramen för Sverigeförhandlingen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2317 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, FP, KD) yrkandena 3-7,

2014/15:1850 av Hans Rothenberg m.fl. (M) yrkande 3,

2014/15:2318 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 21 och

2014/15:2587 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 1.

Reservation 2 (M, C, FP, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 16 0 3
S 98 0 0 15
M 0 74 0 10
SD 37 0 0 12
MP 22 0 0 3
C 0 18 0 4
V 19 0 0 2
KD 0 14 0 2
Totalt 176 122 0 51


6. Särskilt om en östlig förbindelse runt Stockholm

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör pröva förutsättningarna för olika finansieringslösningar för en östlig förbindelse som knyter samman trafiklederna runt Stockholm och som inte inkräktar på nationalstadsparken.
Därmed bifaller riksdagen motion

2014/15:2317 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 8.

Reservation 3 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 4 94 0 15
M 74 0 0 10
SD 37 0 0 12
MP 0 23 0 2
C 18 0 0 4
V 0 19 0 2
KD 14 0 0 2
Totalt 163 136 0 50


7. Särskilda infrastrukturåtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument