Infrastrukturens planering

Trafikutskottets betänkande 2010/11:TU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 april 2011

Beslut

Riksrevisionens granskning av infrastrukturens planering (TU17)

En granskning från Riksrevisionen visar att det finns brister i förvaltningen av de samhällsekonomiska analysmetoder som ger viktiga beslutsunderlag vid investeringar inom transportområdet. Följden blir att arbetet med analyserna försvåras och att kvaliteten på beslutsunderlagen blir osäker. Problemen har varit kända sedan lång tid, menar Riksrevisionens styrelse. Styrelsen förutsätter därför att iakttagelserna och rekommendationerna kommer att tas till vara i regeringens och Trafikverkets fortsatta arbete. Riksdagen menar att det är viktigt att de samhällsekonomiska analyserna som används är pålitliga och av god kvalitet. Men riksdagen konstaterar att ett omfattande reformarbete för ökad effektivitet inom transportområdet påbörjats. En utvecklingsplan avseende de samhällsekonomiska analysmetoderna har dessutom nyligen utformats. Riksdagen föreslår därför att riksdagen avslutar ärendet utan några åtgärder.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen lägger redogörelse 2010/11:RRS15 till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

14 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-03-15
Justering: 2011-03-29
Betänkande publicerat: 2011-03-30
Trycklov: 2011-03-30
Reservationer 5
Betänkande 2010/11:TU17

Riksrevisionens granskning av infrastrukturens planering (TU17)

En granskning från Riksrevisionen visar att det finns brister i förvaltningen av de samhällsekonomiska analysmetoder som ger viktiga beslutsunderlag vid investeringar inom transportområdet. Följden blir att arbetet med analyserna försvåras och att kvaliteten på beslutsunderlagen blir osäker. Problemen har varit kända sedan lång tid, menar Riksrevisionens styrelse. Styrelsen förutsätter därför att iakttagelserna och rekommendationerna kommer att tas till vara i regeringens och Trafikverkets fortsatta arbete.

Trafikutskottet menar att det är viktigt att de samhällsekonomiska analyserna som används är pålitliga och av god kvalitet. Men utskottet konstaterar att ett omfattande reformarbete för ökad effektivitet inom transportområdet påbörjats. En utvecklingsplan avseende de samhällsekonomiska analysmetoderna har dessutom nyligen utformats. Utskottet föreslår därför att riksdagen avslutar ärendet utan några åtgärder.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-04-13
4

Beslut

Beslut: 2011-04-14
6 förslagspunkter, 2 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 14 april 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksrevisionens styrelses redogörelse om förvaltningen av samhällsekonomiska metoder inom infrastrukturområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger redogörelse 2010/11:RRS15 till handlingarna.

2. Infrastrukturplaneringens inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:T222 av Liselott Hagberg och Karin Granbom Ellison (båda FP) yrkande 1,
2010/11:T231 av Liselott Hagberg m.fl. (FP),
2010/11:T441 av Irene Oskarsson (KD) yrkandena 1, 3 och 4,
2010/11:T443 av Carina Hägg m.fl. (S) yrkande 1,
2010/11:T489 av Betty Malmberg m.fl. (M, KD, C, FP) yrkandena 1 och 2,
2010/11:T508 av Sven-Erik Österberg m.fl. (S) och
2010/11:T519 av Per Åsling (C).

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S082030
M870020
MP01906
FP15009
C14009
SD19001
V01504
KD16003
Totalt151116082

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Medfinansiering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:T352 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S),
2010/11:T427 av Lennart Axelsson (S) och
2010/11:T441 av Irene Oskarsson (KD) yrkande 5.

Reservation 2 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S082030
M860021
MP01906
FP16008
C14009
SD19001
V01504
KD16003
Totalt151116082

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Lånefinansiering av infrastrukturinvesteringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:T303 av Jan Ericson (M).

Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S820030
M870020
MP19006
FP16008
C14009
SD19001
V01504
KD16003
Totalt25315081

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Planeringsprocessen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:T409 av Penilla Gunther (KD) yrkande 1 och
2010/11:T491 av Camilla Waltersson Grönvall (M).

6. Vissa EU-frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:T310 av Christina Karlsson och Eva Sonidsson (båda S) yrkande 2,
2010/11:T409 av Penilla Gunther (KD) yrkandena 3 och 4 samt
2010/11:T504 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 28.

Reservation 4 (S)
Reservation 5 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S082030
M860120
MP00196
FP16008
C14009
SD19001
V7084
KD16003
Totalt158822881

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag