Informationsutbytesavtal och partiellt skatteavtal med Nederländska Antillerna

Skatteutskottets betänkande 2009/10:SkU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 november 2009

Beslut

Skatteavtal med Nederländska Antillerna (SkU20)

Riksdagen godkände ett skatteavtal mellan Sverige och Nederländerna när det gäller Nederländska Antillerna. Avtalet gäller utbyte av upplysningar om skatter. Riksdagen godkände även ett avtal som ska främja de ekonomiska förbindelserna.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Skatteavtal med Nederländska Antillerna (SkU20)

Riksdagen ska godkänna ett skatteavtal mellan Sverige och Nederländerna när det gäller Nederländska Antillerna. Avtalet gäller utbyte av upplysningar om skatter. Riksdagen ska även godkänna ett avtal som ska främja de ekonomiska förbindelserna. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.