Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Bermuda

Skatteutskottets betänkande 2009/10:SkU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 november 2009

Beslut

Sverige tecknar skatteavtal med Bermuda (SkU6)

Sverige ska ingå informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Bermuda, enligt ett beslut i riksdagen. Syftet med informationsutbytesavtalet är att kunna genomföra effektivare skattekontroll av kapitalplaceringar och inkomster i Bermuda. Syftet med de partiella skatteavtalen är bland annat att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt. Lagarna ska träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Sverige tecknar skatteavtal med Bermuda (SkU6)

Sverige ska ingå informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Bermuda, enligt ett förslag från regeringen.

Syftet med informationsutbytesavtalet är att kunna genomföra effektivare skattekontroll av kapitalplaceringar och inkomster i Bermuda.

Syftet med de partiella skatteavtalen är bland annat att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt.

Lagarna ska träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.