Informationsutbytesavtal med Turks- och Caicosöarna

Skatteutskottets betänkande 2009/10:SkU43

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 april 2010

Beslut

Avtal med Turks- och Caicosöarna ska förhindra skattefusk (SkU43)

Regeringen har tecknat ett så kallat informationsutbytesavtal med Turks- och Caicosöarna. Nu har riksdagen godkänt avtalet. Tanken med avtalet är att Sverige och Turks- och Caicosöarna ska hjälpa varandra vid skatteutredningar. Gemensamt ska länderna bekämpa skattefusk. Det blir möjligt för svenska myndigheter att ta del av information från banker och finansinstitut i Turks- och Caicosöarna. Svenska representanter ska också kunna närvara vid skatteutredningar i landet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Avtal med Turks- och Caicosöarna ska förhindra skattefusk (SkU43)

Regeringen har tecknat ett så kallat informationsutbytesavtal med Turks- och Caicosöarna. För att avtalet ska bli giltigt måste riksdagen godkänna det.

Tanken med avtalet är att Sverige och Turks- och Caicosöarna ska hjälpa varandra vid skatteutredningar. Gemensamt ska länderna bekämpa skattefusk. Det blir möjligt för svenska myndigheter att ta del av information från banker och finansinstitut i Turks- och Caicosöarna. Svenska representanter ska också kunna närvara vid skatteutredningar i landet.

Skatteutskottet föreslår att riksdagen godkänner avtalet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.