Informationsutbytesavtal med St Vincent och Grenadinerna

Skatteutskottets betänkande 2010/11:SkU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 november 2010

Beslut

Avtal om informationsutbyte med St Vincent och Grenadinerna (SkU7)

Riksdagen godkände ett avtal mellan Sverige och St Vincent och Grenadinerna om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Avtalet gör det möjligt att utbyta upplysningar i skatteärenden. Det blir också möjligt för representanter för myndigheter i det ena landet att vara med vid skatteutredning i det andra landet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Avtal om informationsutbyte med St Vincent och Grenadinerna (SkU7)

Riksdagen ska godkänna ett avtal mellan Sverige och St Vincent och Grenadinerna om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Avtalet gör det möjligt att utbyta upplysningar i skatteärenden. Det blir också möjligt för representanter för myndigheter i det ena landet att vara med vid skatteutredning i det andra landet. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.