Informationsutbytesavtal med Seychellerna

Skatteutskottets betänkande 2012/13:SkU28

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 maj 2013

Beslut

Avtal om informationsutbyte med Seychellerna (SkU28)

Riksdagen godkände ett avtal mellan Sverige och Seychellerna om utbyte av information i skatteärenden. Det ska bland annat bli möjligt för representanter för myndigheter i det ena landet att vara med vid skatteutredning i det andra landet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Avtal om informationsutbyte med Seychellerna (SkU28)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och Seychellerna om utbyte av information i skatteärenden. Det ska bland annat bli möjligt för representanter för myndigheter i det ena landet att vara med vid skatteutredning i det andra landet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.