Informationsutbytesavtal med Saint Lucia

Skatteutskottets betänkande 2012/13:SkU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 februari 2013

Beslut

Avtal om informationsutbyte med Saint Lucia (SkU23)

Riksdagen godkände ett avtal mellan Sverige och Saint Lucia om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Avtalet gör det möjligt att utbyta upplysningar i skatteärenden. Det blir också möjligt för representanter för myndigheter i det ena landet att vara med vid skatteutredning i det andra landet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Avtal om informationsutbyte med Saint Lucia (SkU23)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och Saint Lucia om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Avtalet gör det möjligt att utbyta upplysningar i skatteärenden. Det blir också möjligt för representanter för myndigheter i det ena landet att vara med vid skatteutredning i det andra landet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.