Informationsutbytesavtal med Qatar

Skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 maj 2014

Beslut

Sverige får skatteavtal om informationsutbyte med Qatar (SkU27)

Riksdagen godkände ett avtal mellan Sverige och Qatar om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Avtalet innehåller regler om utbyte av upplysningar på begäran, skatteutredningar som görs utomlands, sekretess och hur ömsesidiga överenskommelser ska upprättas. Regeringen kommer att bestämma när de nya reglerna ska börja gälla.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-04-10
Justering: 2014-04-10
Betänkande publicerat: 2014-04-11
Trycklov: 2014-04-10
Betänkande 2013/14:SkU27

Sverige får skatteavtal om informationsutbyte med Qatar (SkU27)

Riksdagen ska godkänna ett avtal mellan Sverige och Qatar om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Avtalet innehåller regler om utbyte av upplysningar på begäran, skatteutredningar som görs utomlands, sekretess och hur ömsesidiga överenskommelser ska upprättas. Regeringen kommer att bestämma när de nya reglerna ska börja gälla. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-05-08
4

Beslut

Beslut: 2014-05-08
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Informationsutbytesavtal med Qatar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner avtalet mellan Sverige och Qatar om utbyte av upplysningar i skatteärenden,
b) antar regeringens förslag till lag om avtal mellan Sverige och Qatar om utbyte av upplysningar i skatteärenden.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:105 punkterna 1 och 2.