Informationsutbytesavtal med Panama

Skatteutskottets betänkande 2012/13:SkU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 maj 2013

Beslut

Skatteavtal mellan Sverige och Panama (SkU27)

Riksdagen godkände ett skatteavtal mellan Sverige och Panama. Avtalet gäller utbyte av information i skatteärenden mellan myndigheter. Syftet med avtalet är att skapa en effektiv skattekontroll.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Skatteavtal mellan Sverige och Panama (SkU27)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen godkänner ett skatteavtal mellan Sverige och Panama. Avtalet gäller utbyte av information i skatteärenden mellan myndigheter. Syftet med avtalet är att skapa en effektiv skattekontroll.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.