Informationsutbytesavtal med Liechtenstein

Skatteutskottets betänkande 2010/11:SkU32

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 maj 2011

Beslut

Avtal om utbyte av information med Liechtenstein (SkU32)

Sverige och Liechtenstein ska ingå ett avtal om utbyte av information i skatteärenden. Avtalet är ett sätt att göra skattekontrollen mer effektiv. Det blir bland annat möjligt för representanter för myndigheter i det ena landet att vara med vid skatteutredningar i det andra landet. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Avtal om utbyte av information med Liechtenstein (SkU32)

Sverige och Liechtenstein ska ingå ett avtal om utbyte av information i skatteärenden. Avtalet är ett sätt att göra skattekontrollen mer effektiv. Det ska bland annat bli möjligt för representanter för myndigheter i det ena landet att vara med vid skatteutredningar i det andra landet.

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.