Informationsutbytesavtal med Cooköarna

Skatteutskottets betänkande 2009/10:SkU42

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 april 2010

Beslut

Avtal med Cooköarna ska förhindra skattefusk (SkU42)

Regeringen har tecknat ett så kallat informationsutbytesavtal med Cooköarna. Nu har riksdagen godkänt avtalet. Tanken med avtalet är att Sverige och Cooköarna ska hjälpa varandra vid skatteutredningar. Gemensamt ska länderna bekämpa skattefusk. Det blir möjligt för svenska myndigheter att ta del av information från banker och finansinstitut i Cooköarna. Svenska representanter ska också kunna närvara vid skatteutredningar i landet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Avtal med Cooköarna ska förhindra skattefusk (SkU42)

Regeringen har tecknat ett så kallat informationsutbytesavtal med Cooköarna. För att avtalet ska bli giltigt måste riksdagen godkänna det.

Tanken med avtalet är att Sverige och Cooköarna ska hjälpa varandra vid skatteutredningar. Gemensamt ska länderna bekämpa skattefusk. Det blir möjligt för svenska myndigheter att ta del av information från banker och finansinstitut i Cooköarna. Svenska representanter ska också kunna närvara vid skatteutredningar i landet.

Skatteutskottet föreslår att riksdagen godkänner avtalet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.