Informationsutbytesavtal med Antigua och Barbuda

Skatteutskottets betänkande 2012/13:SkU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 februari 2013

Beslut

Avtal om informationsutbyte med Antigua och Barbuda (SkU22)

Riksdagen godkände ett avtal mellan Sverige och Antigua och Barbuda om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Avtalet gör det möjligt att utbyta upplysningar i skatteärenden. Det blir också möjligt för representanter för myndigheter i det ena landet att vara med vid skatteutredning i det andra landet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Avtal om informationsutbyte med Antigua och Barbuda (SkU22)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och Antigua och Barbuda om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Avtalet gör det möjligt att utbyta upplysningar i skatteärenden. Det blir också möjligt för representanter för myndigheter i det ena landet att vara med vid skatteutredning i det andra landet

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.