Indelnings- och länsstyrelsefrågor

BOUs betänkande 2001/02:BOU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 juni 2002

Beslut

Motioner om indelnings- och länsstyrelsefrågor (BoU12)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2001 om indelningen i län och regioner, den inomregionala balansen i Västra Götalands län samt regionalt självstyrelseansvar i Stockholms län.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-04-16
Justering: 2002-06-04
Trycklov: 2002-06-05
Reservationer 2
Betänkande 2001/02:BOU12

Motioner om indelnings- och länsstyrelsefrågor (BoU12)

Bostadsutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 2001 om indelningen i län och regioner, den inomregionala balansen i Västra Götalands län samt regionalt självstyrelseansvar i Stockholms län.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-06-12
4

Beslut

Beslut: 2002-06-13
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Indelningen i län och regioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Bo285 och 2001/02:Bo293.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170014
m069012
c01404
fp01402
kd03804
v37006
mp14002
-0000
Totalt168136045

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Den inomregionala balansen i Västra Götalands län

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Bo281.

3. Regionalt självstyrelseansvar i Stockholms län

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Bo323 yrkande 1.

Reservation 2 (fp)