Indelning i utgiftsområden

Konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 juni 2021

Beslut

Ändringar i utgiftsområden i statens budget (KU27)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om vissa ändringar i utgiftsområden i statens budget.

Beslutet innebär att:

  • Utgifter som rör ändamål och verksamheter som avser Gentekniknämnden flyttas från utgiftsområde 4, Rättsväsendet, till utgiftsområde 16, Utbildning och universitetsforskning.
  • Utgifter som rör ändamål och verksamheter som avser elsäkerhet och Elsäkerhetsverket flyttas från utgiftsområde 6, Försvar och samhällets krisberedskap, till utgiftsområde 21, Energi.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen punkterna 2 och 3.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-05-27, 2021-05-18

Ändringar i utgiftsområden i statens budget (KU27)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till vissa ändringar i utgiftsområden i statens budget.

Följande ändringar föreslås:

  • Utgifter som rör ändamål och verksamheter som avser Gentekniknämnden flyttas från utgiftsområde 4, Rättsväsendet, till utgiftsområde 16, Utbildning och universitetsforskning.
  • Utgifter som rör ändamål och verksamheter som avser elsäkerhet och Elsäkerhetsverket flyttas från utgiftsområde 6, Försvar och samhällets krisberedskap, till utgiftsområde 21, Energi.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.