Indelning i utgiftsområden

Konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU33

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 12 juni 2019

Nästa händelse: Justering 28 maj 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning, 1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-04-25
Justering: 2019-05-28
Trycklov: 2019-05-29
Betänkande 2018/19:KU33
3

Debatt

Bordläggning: 2019-06-04
Debatt i kammaren: 2019-06-05
4

Beslut

Beslut: 2019-06-12