Indelning i utgiftsområden

Konstitutionsutskottets betänkande 2006/07:KU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 juni 2007

Beslut

Ändringar i indelningen av statsbudgetens utgiftsområden (KU22)

Riksdagen har sagt ja, med en ändring, till regeringens förslag om ändringar i indelningen av statsbudgetens utgiftsområden. Ändringarna innebär att anslag flyttas från ett utgiftsområde till ett annat. Riksdagen sade nej till förslaget om att flytta investeringsstödet till äldrebostäder från utgiftsområde 9 till utgiftsområde 18.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2007-04-24, 2007-05-24, 2007-05-29

Ändringar i indelningen av statsbudgetens utgiftsområden (KU22)

Regeringen har föreslagit ändringar i indelningen av statsbudgetens utgiftsområden. Ändringarna innebär att anslag flyttas från ett utgiftsområde till ett annat. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till alla ändringsförslag utom förslaget att flytta investeringsstödet till äldrebostäder från utgiftsområde 9 till utgiftsområde 18.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.